Η ΑS Company στο πλευρό της ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ

Η ΑS Company στηρίζει τη ΔΙΑΔΡΑΣΗ και προωθεί την εκπαίδευση μέσα απ’ το παιχνίδι.

AS Company supports Diadrasi

Η AS Company στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας στέκεται αρωγός στο έργο του Οργανισμού «Διάδραση», προωθώντας την εκπαίδευση μέσα από το δημιουργικό παιχνίδι. Συγκεκριμένα, στηρίζει το πρότυπο κέντρο ειδικής διαπαιδαγώγησης «Χαρισματικά Παιδιά», προσφέροντας τα εκπαιδευτικά της παιχνίδια για την ενίσχυση της μεθόδου διδασκαλίας του Κέντρου. Στόχος είναι η ανακάλυψη και η ανάπτυξη των χαρισμάτων του κάθε παιδιού, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις δεξιότητες στις οποίες το παιδί υπολείπεται.

«Το παιχνίδι έχει ουσιαστικό ρόλο στη σωστή ανάπτυξη των κοινωνικών, συναισθηματικών και διανοητικών ικανοτήτων του παιδιού! Μέσα από τη σειρά των εκπαιδευτικών παιχνιδιών της AS Company, το παιδί βελτιώνει την οπτική του αντίληψη, ενισχύει την συγκέντρωσή του, αναπτύσσει την ταχύτητα επεξεργασίας, εμπλουτίζει το λεξιλόγιό του, τον αφηγηματικό και περιγραφικό λόγο καθώς ενισχύει και την φωνολογική ενημερότητα», δήλωσε ο κ. Θεοδωρακόπουλος, πρόεδρος του Οργανισμού «Διάδραση».

«Το κάθε παιδί είναι μοναδικό, είναι χαρισματικό! Το πρότυπο Κέντρο ειδικής διαπαιδαγώγησης «Χαρισματικά Παιδιά» ενισχύει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του παιδιού μέσω μιας άρτιας μεθόδου διδασκαλίας. Στο σκοπό αυτόν έρχεται να συνδράμει δυναμικά η εταιρία μας», δήλωσε η Υπεύθυνη Επικοινωνίας της AS Company.

Πηγή: csrnews.gr

Βοήθησέ μας να γίνουμε περισσότεροι και έτσι να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερα παιδιά!