ΔΩΡΕΑ

Η ΔΙΑΔΡΑΣΗ δε λαμβάνει κρατικές ή ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις. Στηρίζεται αποκλειστικά σε ιδιωτικούς πόρους, οι οποίοι προκύπτουν από τη διοργάνωση φιλανθρωπικών εκδηλώσεων και από χορηγίες και δωρεές εταιρειών, ιδρυμάτων και ιδιωτών.

Ο εθελοντισμός είναι η κινητήρια δύναμή μας, καθώς πιστεύουμε σε έναν κόσμο αλληλεγγύης και προσφοράς.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Η ΔΙΑΔΡΑΣΗ μέσω κοινωνικών δράσεων ευαισθητοποίησης, δημιουργεί έναν κόσμο με ουσιαστικά διαδραστικούς ανθρώπους και περισσότερα παιδικά χαμόγελα!

Στη ΔΙΑΔΡΑΣΗ πρεσβεύουμε πως η πρόληψη, μέσω της ενημέρωσης γονέων, παιδιών και επαγγελματιών (ψυχικής υγείας, παιδείας κ.λπ.) είναι ο τρόπος για να ισορροπήσουμε τα οφέλη της τεχνολογίας με το βίωμα μίας ολοκληρωμένης ζωής

Ο μη-κερδοσκοπικός οργανισμός ΔΙΑΔΡΑΣΗ, προσφέρει τη γνώση και το πλαίσιο για την ορθολογική χρήση της τεχνολογίας και συγκεκριμένα την πρόληψης και την προστασίας από την «εξάρτηση οθόνης» (screen addiction).

ΘΕΛΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η ΔΙΑΔΡΑΣΗ φροντίζει η κάθε της δράση να είναι ζωντανό παράδειγμα των αξιών που πρεσβεύει: την προσφορά, την ανθρωποκεντρικότητα, και την ομαδικότητα.

Η ΔΙΑΔΡΑΣΗ προσφέρει τις εκπαιδευτικές ημερίδες και τις διαδραστικές εκδηλώσεις της εντελώς δωρεάν, προκειμένου να μπορούν να λάβουν βοήθεια όλοι όσοι την έχουν ανάγκη.

Η ΔΙΑΔΡΑΣΗ, ακόμη και ως όρος, προϋποθέτει την «ανταλλαγή». Η δική μας ανταλλαγή εμπειριών, βιωμάτων, συναισθημάτων, ας μην είναι μόνο με τις οθόνες, αλλά με τους ανθρώπους γύρω μας και με όσα μας κάνουν να χαμογελάμε πλατιά!

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

Βοήθησέ μας να γίνουμε περισσότεροι και έτσι να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερα παιδιά!